Vidste du det?

At man har opkaldt bakterien efter det latinske navn ”botulus”, som betyder ”pølse”? Det er derfor botulisme også kaldes pølseforgiftning.

At Botox-industrien er en milliardindustri?

At Sadam Hussein fremstillede botulinum toksin som biologisk våben?

At botulinum toksin er 6 millioner gange mere giftigt end giften fra en klapperslange?

At botox podukterne indeholder humant albumin som hjælpestof, og at humant albumin er blodbestanddele fra mennesker?