De danske indlægssedler - her kan du søge - Botox behandling? Kend bivirkningerne

De danske indlægssedler – her kan du søge

Hvis du vil downloade de danske indlægssedler (produktinformation) til de forskellige botox præparater kan du søge efter dem her:

http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/leaflets/leaflets.faces

Du skal blot indtaste præparatets navn.

Bivirkninger bliver indrapporteret løbende og registreret. Når et nyt toksinpræparat kommer på markedet, starter man med at indrapportere bivirkninger. Læg mærke til at bivirkningslisten for Botox er længere end bivirkningslisten for f.eks. Azzalure. Botox kom på på markedet flere år før Azzalure.

De kendte bivirkninger er nævnt. Der står faktisk en del alvorlige, f.eks.:

Meget sjældent er der rapporteret bivirkninger i andre muskler end den hvor injektionen med botulinumtoksinet blev givet. Disse omfatter udtalt muskelsvaghed og synkebesvær, på grund af hoste og kvælning (hvis mad eller væske kommer i den gale hals, når De forsøger at sluge; også åndedrætsbesvær kan forekomme f.eks. lungebetændelse).

Her har jeg været inde og søge efter indlægssedlen  for Botox og fundet bl.a. dette: