Overvejer du en botox-behandling?

Ville du injicere miltbrand ind i dit ansigt? Eller sætte dig ind i et gaskammer og modtage en dosis sarin nervegas?

Det vil de færreste nok – miltbrand og sarin gas bruges som biologiske våben til krigsførelse og folkedrab.

Men vidste du, at botulinum toksin faktisk også er blevet brugt som biologisk våben til de samme formål? – Og vidste du at botulinum toksin er 5000 gange mere giftigt end saringas? Se evt. under afsnittet “Chemical and biological weapons” i dette link: https://academic.oup.com/bja/article/89/2/306/270572

Verdens giftigste toksin

Botulinumtoksin er verdens giftigste stof. Der findes simpelt hen ikke noget giftstof på jorden som er mere giftigt – uanset hvad man sammenligner med. –

Botulinumtoksin overgår både de kraftigste slangegifte, dødelige radioaktive stoffer og nervegasser i sin giftighed,  når man måler dødeligheden (lethal-dose 50) i forhold til mængden. En mus kan dø af 7,3 picogram botulinumtoksin.

Et picogram en billiontedel (på engelsk: trillionth) af et gram. En billion er en million millioner (eller 1000 milliarder). Se link: https://da.wikipedia.org/wiki/Billion Det er altså én ud af 1000 milliarder, der er en “pico”! Det er en forsvindende lille mængde.

Botulinumtoksin er også den gift, som giver botulisme. Den findes i 8 forskellige typer (A,B,C,D,E,F,G og H) og de giver alle botulisme, hvis de spredes i kroppen. Botox-præparater indeholder typisk botulinumtoksin A, og kan give samme symptomer som en forgiftning med botulinumtoksin via fødevarer, hvis den overdoseres eller spredes.  Herunder ser man advarslen, som findes på indlægssedlen – nemlig den, at giften kan sprede sig i kroppen og give vejrtrækningsproblemer.

På trods af sin giftighed, bliver botox mere og mere udbredt og markedsføres overalt. Ordet “botox” bruges på internettet som en samlebetegnelse for forskellige brands, der indeholder botulinumtoksin. De sælges bl.a. under navnene Botox® og Dysport® og Azzalure.

Botox er mest kendt for behandling imod rynker, men det bruges også som lægemiddel til behandling imod spastiske lammelser, mod overproduktion af sved under armene, mod migræne og imod overaktiv blære.

Der forskes hele tiden i nye anvendelsesmuligheder.

Muse-enheder: det som dræber en mus!

Dosering af botox angives ikke i gram eller milliliter men i “units” (på dansk: enheder). Dette skyldes, at giftstoffet er et biologisk materiale og varierer.

Man angiver doseringen i units (mouse-units eller muse-enheder), fordi 1 unit/ enhed er den mængde, der skal til, for at slå 1 mus ihjel.

Se evt. beviserne her: https://botoxskader.dk/derfor-tror-laegerne-ikke-at-botox-kan-give-botulisme/

Vil du vide noget om bivirkningerne til giften, så er der meget mere om det her på hjemmesiden.

NB: Hvis du er på mobil: se sidens menu ved at trykke på de 3 streger øverst. Man kan se dem ved siden af overskriften.