Anna Hristovas forskning: Impaired Neuronal Communication Syndrome (INCS)

Anna Hristova har arbejdet som neurolog igennem 20 år og er bosat i USA. Hun har udgivet 2 artikler om bivirkninger fra botox.

Den første artikel har hun kaldt  Impaired Neuronal Syndrome (INCS ), som oversat betyder: nedsat neuronal kommunikationssyndrom. I den første artikel har hun fulgt 16 personer igennem en 4-årig periode. INCS- artiklen er tilgængelig i sit fulde format på internettet.

Den anden artikel er et studie af 3 personer, som fik hjerneskader. Den artikel skal man have speciel adgang til for at læse i sit fulde format.

INCS-artiklen har en indledning, som jeg har lavet en fri oversættelse af:

———————————————————————————

Baseret på dataene fra de 16 tilfælde, som rapporteres om her, samt tidligere erfaring med bivirkninger fra botulinumtoksin og den offentliggjorte litteratur, definerer vi et nyt syndrom som en bivirkning fra botulinumtoksin: “nedsat neuronal kommunikationssyndrom” (INCS).

Vi definerer INCS som en sygdom. Det er en toksinpåvirket svækkelse af de neuronale forbindelser (nervernes overførsel af information til celler, muskler og kirtler) og en svækkelse af balancen i det centrale, perifere og / eller autonome nervesystem. For det meste finder man ingen identificerbar anatomisk beskadigelse af cellerne.

Dette syndrom afviger fra de autoimmune bivirkninger fra toksinet, som der ellers er rapporteret om i litteraturen, hvor det centrale eller det perifere nervesystem er angrebet (nervebetændelse, nervebetændelse i skulderen osv.) Forskellen på dem, som har fået påviselig skade efter toksinet, og på INCS-patienterne er, at de fleste INCS-patienter har normale laboratorietests og scanningsbilleder – og at den neurologiske undersøgelse er normal. I sådanne tilfælde ser vi på de kliniske egenskaber og symptomer som de eneste værktøjer for at opnå en korrekt diagnose.

Vi mener, at bivirkningerne fra botulinum toksinbehandling kan være alvorlige, vedholdende og invaliderende. Vi foreslår en algoritme til sikrere toksin brug.

———————————————————————————–

Se artiklen her:

http://austinpublishinggroup.com/bacteriology/fulltext/bacteriology-v3-id1035.php

Rapporten kan også  åbnes som pdf. Pfd filen ser lidt anderledes ud, da der er skemaer med notater.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwje7NWihcTdAhXIKewKHS5pBt0QFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Faustinpublishinggroup.com%2Fbacteriology%2Fdownload.php%3Ffile%3Dfulltext%2Fbacteriology-v3-id1035.pdf&usg=AOvVaw2rKuxNvDmfK0NuR_Sv0MJM

Endnu en rapport fra Anna Hristova (3 studier efter botulinumtoksin), udgivet i 2012. Det ser ikke ud som om, den fulde rapport kan downloades fra google, men man kan se uddrag her:

https://www.semanticscholar.org/paper/Severe-nervous-system-complications-after-botulinum-Hristova-Joseph/3db246321b9f9ce6aa4629992a1aec804f7928b7

og her:

https://www.pmrjournal.org/article/S1934-1482(12)00218-3/abstract