Botox og "timeglas"- tindinger - Botox behandling? Kend bivirkningerne

Botox og “timeglas”- tindinger

Komplikationer såsom som hængende øjenlåg er blevet tilskrevet botulinumtoksin A.

Timeglas deformitet (“hourglass deformity”) opstår på grund af muskelatrofi af tindingemusklen og er blevet rapporteret som en bivirkning fra botox.

Man har lavet studier af migræne-patienter som fik injiceret 25 enheder botulinumtoksin type A ved tindingerne. Kun 26 af 92 patienter rapporterede efterfølgende svind af musklen i tindingen. Men ved undersøgelsen, hvor man både tog billeder og udsendte spørgeskemaer, fandt man denne deformitet på alle 92 patienter – fra minimalt muskelsvind til signifikant muskelsvind. De patienter, som havde mindre deformitet, var dem der havde overskydende blødt væv over musklen på grund af overvægt.

Man mener, at deformiteten er forbigående.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15012666

Nogen har skrevet om deformiteten på Realself.com, som er en stor international hjemmeside, hvor man kan poste sine billeder og udveksle erfaringer efter skønhedskirurgi:

https://www.realself.com/review/richland-wa-botox-hourglass-deformity

 

 

 

 

 

Fotograf til billede: João Jesus from Pexels