Hvad de forskellige botox-mærker hedder og hvad de indeholder - Botox behandling? Kend bivirkningerne

Hvad de forskellige botox-mærker hedder og hvad de indeholder

Botox® – Vistabel® – Azzalure – Dysport® – Xeomin®

Botulinumtoksin præparater – også kaldet Botox som fællesbetegnelse – markedsføres under forskellige præparater og navne.

Navnene er:
Botox®, Vistabel®, Azzalure, Dysport® og Xeomin®.

Botox® og Vistabel® er samme toksin. Forskellen er, at de pakkes i 2 størrelser under hvert sit navn. Producenten er Allergan (amerikansk).

Azzalure og Dysport® er samme toksin. Producenten er Ipsen (fransk).

Xeomin er  et botulinum type A-neurotoksin (som de andre). Producenten er Merz (tysk)

Af de markedsførte produkter er Azzalure og Vistabel® de eneste præparater, der har antirynkebehandling som registreret indikation i Danmark.

 

Indholdsstofferne:

Botox / Vistabel indeholder:

Aktivt stof: Botulinumtoksin type A fra Clostridium botulinum.Hver hætteglas indeholder enten 50, 100 eller 200 Allergan-enheder botulinumtoksin type A. Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin (blodbestanddele) og natriumchlorid (salt).

Dysport / Azzalure indeholder:

Aktivt stof: Clostridium botulinum type A toksin. Øvrige indholdsstoffer: humant albumin (blodbestanddele) og lactosemonohydrat (mælkesukker).

Xeomin indeholder:

Aktivt stof: Clostridium botulinum type A-neurotoksin, uden kompleksdannende proteiner. Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin (blodbestanddele), saccharose (raffineret sukker).

Indlægssedler:

Man kan finde information om indholdsstofferne på denne hjemmeside. Søg under de forskellige mærker: http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/leaflets/leaflets.faces

Ingen levende bakterier i

Alle de nævnte præparater indeholder  botulinumtoksin type A, som er udvundet fra Clostridum botulinum bakterien.

Botulinumtoksin A er den mest almindelige form for botulinumtoksin.

Der er ingen levende bakterier i botox-produkterne, kun toksinet fra dem – og i visse produkter: døde celler fra bakterierne!

Toksinet i præparaterne produceres naturligvis under kontrollerede forhold og indeholder giften i en lille (og kontrolleret) mængde.

Der er lidt forskel i måden de fremstilles på og der skal heller ikke injiceres lige meget af hvert præparat, for toksin-aktiviteten (styrken) varierer lidt fra produkt til produkt. Se skemaet nederst.

Styrken af toksin i de forskellige mærker:

I 2010 blev der udgivet en artikel, hvor man havde undersøgt koncentrationen af botulinumtoksin (BoNT) i de forskellige brands. Se evt. i linket: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586120/?fbclid=IwAR3KY9UgOSf6Jw4WH1OU9ZAKIu-j_DEPcNVZpPzJ9lEyp-qS43jcO6ugnV8 :

Samlet set var den gennemsnitlige koncentration af BoNT / A-neurotoksin i Botox, Dysport og Xeomin:

I Botox var der altså 0,73 nanogram giftstof i 100 enheder, hvilket svarer til 7,3 picogram gift i en enkelt enhed. Et picogram er en billiontedel (på engelsk: trillionth) af et gram.

Bemærk! at koncentrationen af toksin i en enhed (unit) aldrig er konstant, da materialet er biologisk og varierer. Man har desuden angivet en variantionsfaktor for de enkelte brands, og som man kan se, har Dysport den største variationsfaktor. Dvs. at styrken kan variere.

Tallene viser den gennemsnitlige koncentration!

Bemærk også at undersøgelsen er fra 2010 og at der er kommet andre batchnumre til!

Konklusion: Som man kan se ud fra skemaet indeholder Xeomin den højeste neurotoksin aktivitet, da der er færrest picogram gift pr. enhed. Derefter kommer Dysport og til sidst Botox.