Hvad du skal gøre, hvis du bliver syg

Hvis uheldet er ude, og du bliver syg efter en botox injektion, så forbered dig på at du skal ud i kamp med systemet. Botoxskader anerkendes kun i Danmark, hvis injektionen er givet af en uautoriseret behandler og man kan lægge skylden på en menneskelig fejl eller et ikke-godkendt botox-mærke.

Er injektionen givet af en autoriseret behandler med et godkendt produkt i en godkendt mængde og du er blevet rigtig syg af selve toksinet, så skal du vide følgende:

Dette kommer du til at kæmpe med:

 • Du er oppe imod en gigantisk industri, som tjener milliarder. Og at klage over symptomer fra botox’en, er det samme som at klage over producenten af toxinet.
 • Producenten, hvad enten de hedder Ipsen (Galderma) eller Allergan, har en hær af dygtige advokater, de kan forsvare sig med, og de er ikke spor flinke at komme i kamp med. De tænker heller ikke på dit velbefindende.
 • Du skal skaffe dig en advokat så hurtigt som muligt – en modig og dygtig en af slagsen – indenfor 2-3 år (i nogle lande er forældelsesfristen 2 år) – ellers bliver det for sent at køre en retssag eller at få erstatning. Og mange advokater vil ikke have noget med medicinalindustrien at gøre, så alene det at finde en advokat bliver svært.
 • Du skal også vide, at i Danmark kan man kun kan få erstatning for “tabt arbejdsfortjeneste”. Skader for svie og smerte går kun op til 50.000 kr. Det danske retssystem er meget anderledes end det amerikanske, hvor man kan få meget højere erstatninger. Så har du ikke en højt betalt stilling i Danmark, finder du ud af, at dit erstatningskrav er meget lille. Du skal vide, at hvis du vil køre en retssag, skal du have BEVISER for skader, – altså lægedokumentation – men her kommer det næste problem:
 • Du vil finde ud af, at det bliver svært at få lægerne overbevist om at symptomerne stammer fra botox. Og at mange læger og neurologer IKKE vil hjælpe dig, uanset hvor meget du insisterer. Lægerne vil forsøge at bortforklare symptomerne som psykiske symptomer, da de har lært, at botox injektioner i kosmetisk dosis er uskadelige. De læser heller ikke indlægssedlerne. Hvorfor de ikke vil hjælpe, kan man kun gætte om (sådan er det desværre i flere lande), men mange vil undslå sig for at udrede for skader og afslutte dig hurtigt. – Eller værre: nægte at tage dig ind til konsultation, hvis de finder ud af, at det handler om botox. Det er desværre virkeligheden.
 • Du vil sandsynligvis få diagnosen “funktionel lidelse”, hvis dine symptomer varer ved. Det er en dansk forsknings-diagnose som er kommet i stand efter et samarbejde imellem Forskningsklinikken i Århus og Tryg-fonden (Tryg er et stort dansk forsikringsselskab). Diagnosen “funktionel lidelse” er ikke anerkendt af WHO og har ingen diagnosekode. Officielt siger lægerne i Danmark om funktionel lidelse: at “de ikke kan finde ud af hvad patienten fejler, selvom patienten har fysiske symptomer”, og de vil derfor blive tilbudt et forløb på Forskningsklinikken. På denne klinik, skal du lære at leve med dine smerter igennem “mindfulness” og kognitiv terapi og genoptræning. Det vil være den hjælp, som lægerne kan tilbyde. Men mange, som har fået diagnosen i Danmark, kalder “funktionel lidelse” for en “skraldespands diagnose”, da de oplever, at de ikke længere kan blive udredt somatisk. Og at de bliver overladt til egen skæbne. Nogle få bliver godkendt til et forløb på Forskningsklinikken…men ikke alle.
 • Hvis du vil kæmpe for din ret og få anerkendt din skade, skal du derfor gøre følgende:

Det kan du gøre hvis du bliver syg:

 • Botoxskader er svære at bevise, og de blodprøver, som lægen bestiller, vil sandsynligvis være normale. Lægerne ved ikke noget om botox skader – eller hvilke tests, der skal tages for at påvise en evt. forgiftning eller skade. Det vil derfor være en rigtig god ide at forberede sig grundigt og samle dokumentation inden man går til lægen. Print indlægssedlerne og tag dem med, hvis nogle af dine symptomer er anført på indlægssedlen.
 • Botulinumtoksin er en NERVEGIFT. Den specialist der har med nerver at gøre, er en NEUROLOG. Opsøg en privat neurolog, som vil hjælpe dig, for de offentlige neurologer vil sandsynligvis bortforklare symptomerne, lave en overfladisk undersøgelse (om du kan gå lige og om du har følelse i benene og i armene) og afslutte dig med det samme. Det er spild af tid at gå til det offentlige. Du må sandsynligvis søge til udlandet for at finde en neurolog der vil tage dig alvorligt. I USA findes der en neurolog, som vil hjælpe. Søg ind i hjælpegrupperne og få vejledning.
 • En anden nervetest er SFEMG (Single-fiber electromyography) som kan vise, om toksinet har spredt sig i vævet til områder langt fra injektionsstedet. SFEMG måler musklernes og nervernes elektriske aktivitet ligesom EMG-nervetesten, men SFEMG kan måle på de enkelte fibre i musklen, hvorimod EMG-testen måler på hele musklen på en gang. Nedenstående link viser et forsøg med SFEMG på patienter, som havde symptomer på botulisme efter botoxinjektioner – samt test af en kontrolgruppe, der ikke havde botulisme-symptomer. Man fandt abnormiteter i muskler langt fra injektionsstedet hos 75 % af de syge patienter. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620718
 • Nogle er blevet testet positive for botulisme på en stort anerkendt laboratorie i Polen, efter de blev syge af botox-injektioner. Se hjemmesiden her: http://www.piwet.pulawy.pl/ Det er en mulighed, som man har, hvis ens egen læge eller hospital ikke vil teste for botulisme, selvom man er blevet rigtig syg. Og jeg har endnu ikke hørt om, at et hospital har testet for botulisme efter en botoxinjektion. Nedenstående link er til en formular, som skal udfyldes, hvis man ønsker en sådan test. Den er desværre på polsk, men google translate kan hjælpe med oversættelse. Man skal også selv sørge for at få sendt en blodprøve til klinikken i Polen. Laboratoriet er privatejet og testen koster 340 polske zloty, hvilket svarer til lige under 600 danske kroner. – Eller 79,26 EURO. Jeg undersøgte hvad samme test kostede hos Statens Serumsinstitut i Danmark: 11.000 kr i 2014 (= 1.473,62 EURO). – Men statens Serumsinstitut afviste at udføre testen imod egenbetaling. Statens Serumsinstitut afviste også at teste 2 forskellige blodprøver, som blev sendt ind via lægen. Så det er umuligt at blive testet ad den officielle vej. Den test de laver i Polen er fuldstændig den samme som den der laves på Statens Serumsinstitut: muse-testen som man bruger til at påvise botulisme efter madforgiftning. Formularen er her: http://www.piwet.pulawy.pl/lims-files/wn.file/wn.file.00002368.4899b53c2e1c29a9236040b0b95990c63148cb1e.pdf
 • Få gerne lavet en botulisme-test i både Tyskland og Polen, så vil du stå stærkere overfor producenten i en evt. retssag.
 • Få fat i en advokat så hurtigt som muligt, når skaderne er påvist. Det bliver for svært at få skaden anerkendt hos patientklagenævnet uden en advokat.

(Photo by Maria Pop from Pexels)