86 tilfælde af botulisme i Kina - Botox behandling? Kend bivirkningerne

86 tilfælde af botulisme i Kina

Der er kommet en rapport om 86  tilfælde af botulisme i Kina efter kosmetiske botulinuminjektioner.

Patienterne blev injiceret med forskellige doser af BoNT fra 6-1000 enheder.

De kliniske symptomer på botulisme forekom inden for 0 – 36 dage efter injektion, hovedsageligt mellem 2. og 6. dag efter injektionen. 

Symptomerne på patienterne og antallet af tilsvarende hændelser var som følger: Hovedpine (18 tilfælde), svimmelhed (68 tilfælde), søvnløshed (33 tilfælde), træthed (74 tilfælde), sløret syn (72 tilfælde), besvær med at åbne øjnene (62 tilfælde), utydelig tale (37 tilfælde), synkebesvær (61tilfælde), kramper (35 tilfælde), forstoppelse (15 tilfælde) og angst (36 tilfælde).

Træthed og sløret syn var de hyppigst observerede symptomer.

Patienterne blev udskrevet fra hospitalet mellem 1-20 dage efter at have modtaget kombinationsbehandlinger og botulinum antitoksin serum injektion.