Din botox doseres i mouse-units! - Botox behandling? Kend bivirkningerne

Din botox doseres i mouse-units!

Vidste du at botox (og andre botulinumtoksin brands) sælges i doser på mellem 50 og 100 units pr. hætteglas, og at 1 unit også kaldes en mouse-unit?

En mouse-unit (på dansk: muse-enhed) er den mængde gift der kan slå en mus ihjel!

Derfor bruges mus som forsøgsdyr

Mus bruges som forsøgsdyr i botox industrien, da giftstoffet er biologisk materiale og varierer. – Så man måler gift på dødelighed, ikke i gram.

Betegnelsen LD50 bliver angivet i forsøgene, hvilket står for lethal dose 50%. Lethal dose 50 % betyder, at 50% af forsøgsmusene er døde på 15 minutter af giftdosen efter en injektion i maven.

Når man så har fundet den rette styrke, som dræber 50 % af musene, så har man fremstillet 1 unit.

Units i picogram

Nogle forsøg har vist, at en mus kan dø af af 7,3 picogram botulinumtoksin, hvilket er en forsvindende lille mængde. Mængden varierer dog også fra gang til gang.

Et picogram en billiontedel (på engelsk: trillionth) af et gram.

En billion er en million millioner (eller 1000 milliarder).

Det er én ud af 1000 milliarder, der er en “pico”!

Mouseunits er nævnt i indlægssedlerne:

Det er forklaret på NCBI’s hjemmeside. NCBI (“National Center for Biotechnology Information”) er et bibliotek for medicin – samlet på en amerikansk hjemmeside. Her står der:

” One unit of botulinum toxin corresponds to the calculated median intraperitoneal lethal dose (LD50) in female Swiss-Webster mice”.

Se citatet under afsnittet “How botulinum toxin works” : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2856357/

I både Allergans og Ipsens produktinformationer for henholdsvis Botox og Dysport står det også:

Se produktinformationerne her:

Allergan (Botox):

https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/allerganaustralia/allerganaustralia/media/allergan-australia/products/pdfs/pi/au-botox-50u-100u-200u-pi_08022018.pdf

Ipsen (Dysport):

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/125274s107lbl.pdf

Hvad er så den dødelige dosis for mennesker?

Det ved man faktisk ikke!

Det er uvist, hvor mange enheder botulinum toxin der skal til for at dræbe et menneske, men man estimerer, at der skal 3000 enheder til:

“Based on these findings from primate studies, human LD50 is estimated at approximately 3000 U for a 70-kg adult” Se link: https://www.medscape.com/answers/325574-179844/what-is-the-median-lethal-dose-ld50-of-botulinum-toxin

Som de selv skriver, så estimerer man, at den dødelige dosis er 3000 enheder, da man af gode grunde ikke forsker i dødeligheden hos mennesker.

Endvidere skriver de, at tolerancen overfor giftstoffet varierer fra art til art. – Man kan derfor ikke uden videre overføre resultaterne fra dyreforsøg til mennesker.

Det varierer også arterne imellem. Mennesker er døde af langt lavere dosis. Og dyr dør heller ikke af den samme dosis.

Man har udført forsøg på mus, rotter og aber. Gnaverne har man destrueret efter 3 dage, så langtidsbivirkningerne på mus og rotter kender man faktisk ikke. Ved abeforsøg med gentagne injektioner har man set dødsfald efter måneder.

Der skal blot 4 kg botulinum toxin til for at udslette hele menneskeheden!

Foto af Anna Shvets fra Pexels