Så giftigt er botox: 2 enheder (units) botulinumtoksin dræber 1 mus på 20 gram

Nogen sammenligner botox med rottegift. Det er det langt fra, for der er tale om to forskellige slags giftstoffer, som ikke er i familie med hinanden.

Mus bruges som forsøgsdyr i botox industrien når man skal måle giftens styrke. Botulinumtoksin måles nemlig ikke i mængder som gram eller i milliliter, men i dødelighed (lethal dose: LD50).

Grunden til at man ikke angiver giften gram skyldes, at giftstoffet er et biologisk materiale og varierer. 2 gram gift fordelt i 2 bunker a hver 1 gram kan i princippet indeholde hver sin styrke.

Giften angives i enheder (units) – eller rettere: “muse-enheder” (mouse-units på engelsk), og en muse-enhed svarer til den mængde gift, som kan kan dræbe en enkelt mus på 20 gram på 15 minutter.

Ikke alle mus dør

Da ikke alle mus dør af den samme mængde gift, kan man ikke sige, at en bestemt dosis dræber alle mus, som har samme størrelse. Men man har målt, at 50% af dem dør af 1 enhed botulinumtoksin. Derfor arbejder man med begrebet LD50. LD står for Lethal Dose (dødelig dosis), 50 står for 50% af forsøgsemnerne, som dør af giften.

Man har endvidere målt, at en mus kan dø af af 7,3 picogram botulinumtoksin, hvilket er en forsvindende lille mængde. Mængden varierer dog også fra gang til gang.

Et picogram en billiontedel (på engelsk: trillionth) af et gram.

En billion er en million millioner (eller 1000 milliarder).

Det er én ud af 1000 milliarder, der er en “pico”!

Muse-enheder – se beviserne:

1 UNIT/ 1 ENHED er det der kan slå 1 mus på 20 gram ihjel.

Det er forklaret på NCBI’s hjemmeside. NCBI (“National Center for Biotechnology Information”) er et bibliotek for medicin – samlet på en amerikansk hjemmeside. Her står der:

” One unit of botulinum toxin corresponds to the calculated median intraperitoneal lethal dose (LD50) in female Swiss-Webster mice”.

Se citatet under afsnittet “How botulinum toxin works” : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2856357/

I både Allergans og Ipsens produktinformationer for henholdsvis Botox og Dysport står det også:

Se produktinformationerne her:

Allergan (Botox):

https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/allerganaustralia/allerganaustralia/media/allergan-australia/products/pdfs/pi/au-botox-50u-100u-200u-pi_08022018.pdf

Ipsen (Dysport):

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/125274s107lbl.pdf

Den dødelige dosis for mennesker

Det er uvist, hvor mange enheder botulinum toxin der skal til for at dræbe et menneske, men man estimerer, at der skal 3000 enheder til:

“Based on these findings from primate studies, human LD50 is estimated at approximately 3000 U for a 70-kg adult” Se link: https://www.medscape.com/answers/325574-179844/what-is-the-median-lethal-dose-ld50-of-botulinum-toxin

Som de selv skriver, så estimerer man, at den dødelige dosis er 3000 enheder, da man af gode grunde ikke forsker i dødeligheden hos mennesker.

Endvidere skriver de, at tolerancen overfor giftstoffet varierer fra art til art. – Man kan derfor ikke uden videre overføre resultaterne fra dyreforsøg til mennesker.

Man har udført forsøg på mus, rotter og aber. Gnaverne har man destrueret efter 3 dage, så langtidsbivirkningerne på mus og rotter kender man faktisk ikke. Ved abeforsøg med gentagne injektioner har man set dødsfald efter måneder.

Der skal blot 4 kg botulinum toxin til for at udslette hele menneskeheden!

Mere end 700 dødsfald efter botulinum toxin behandlinger i USA

Det er vigtigt at få frem, at der til dags dato er over 700 indberetninger om dødsfald efter botulinum toxin behandlinger – alene i USA!!!!! Dette kan man slå op i FDA’s database og tjekke efter. Man har set adskillige dødsfald hos mennesker ved langt lavere dosis end 3000 enheder.

Der er naturligvis også dødsfald i Europa, men i EU’s søgedatabase (European database of suspected adverse drug reaction reports) kan man ikke søge på specifikke botox produkter, og den viser heller ikke, hvor mange dødsfald, der har været.

Linket til FDA’s database for indberetninger af bivirkninger og dødsfald kan findes her: https://botoxskader.dk/doedsfald/ .

Linket til EU’s database for bivirkninger kan findes her. Man kan kun søge på “botulinum toxin A”, hvis man skal finde en liste over bivirkninger. http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

Vidste du at:

Botox produkter indeholder humant albumin
– dvs. blodbestanddele fra mennesker.

Læs mere om indholdsstofferne i botox her:

https://botoxskader.dk/hvad-de-forskellige-botox-maerker-hedder-og-hvad-de-bruges-til/

Foto af Anna Shvets fra Pexels