Bivirkninger hos børn med spastiske lammelser (cerebral palsy)

Man har lavet kliniske forsøg med botox på børn med spastiske lammelser (cerebral parese) på et børnehospital i perioden 2010-2014. Og man fandt ud af, gennem opfølgning, at der var forekomst af systemiske bivirkninger, defineret som sygdomme i nedre luftveje, generaliseret svaghed, dysfagi (synkebesvær) samt død.

Ialt blev 591 børn underlagt 2219 injektioner og der blev rapporteret systemiske bivirkninger i 77 injektionsepisoder, hvilket svarer til 3,6 % af de gange hvor man injicerede.

Man konkluderede af undersøgelsen, at en historie med dysfagi (synkebesvær), og /eller lungebetændelse er faktorer, som øger risikoen for systemiske bivirkninger efter botulinumtoksin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30146721/?fbclid=IwAR1hYIGHHsfQgS9iRHqfCXF5992X9xKJKUcB6pv1RIGgQllk3LlTua1QfXY


En forskningsartikel om muskelskader hos børn med CP (cerebral palsy/ spastisk lammelse)

Nedenstående link er en låst artikel (fra 2015), som man skal have adgang til. Men der er et forord til artiklen, som man frit kan læse: det er et forsøg med botulinumtoksin på 10 børn med spastiske lammelser. Gennemsnitsalderen på børnene var 11 år og 7 måneder.

Forsøget blev udført for at bestemme forholdet mellem muskelskader og botulinumtoksin. Man gav først behandling i lægmusklen og tog derefter muskelbiopsier (vævsprøver) fra samme muskel.

Resultatet af forsøget : man fandt neurogen atrofi (nervesvind) i medial gastrocnemius (lægmusklen) hos 6 af deltagere mellem 4 måneder og 3 år efter botulinumtoksin-behandlingerne. Type 1 fiber tab med type 2 fiber tab fandt man relateret til antallet af injektioner med botulinumtoksin. Virkningen af ​​disse ændringer i muskelstrukturen på muskelfunktionen i CP er ikke klar i konklusionen. Men man mener, det er vigtigt at overveje forskellige muskler eller injektionssteder i musklen eller tillade længere tid mellem injektionerne.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mus.24763

En advokat fortæller, at han repræsenterer børn med spastiske lammelser, som har fået botulisme efter botox-injektioner:

https://www.youtube.com/watch?v=mKp-E5B3h6s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1GyL3DCnFTgDXmxAxTzpzMQiO_fCr6GTmK1_FvGCxSdwn1GnpcGSNwAOI