Mødet med sundhedssystemet efter botoxskaden

Det her er mit forløb hos lægerne i Danmark, som beskriver den modstand jeg løb ind i efter jeg fik symptomer efter botoxen.

Da det – næsten 8 år efter – ikke er lykkedes mig at få anerkendt skaden – end ikke få nogen fagperson fra det etablerede system til at lytte, vil jeg gerne advare andre. For der bliver fortsat spredt løgne om toksinet her i Danmark. Og ude på danske klinikker underdriver de også fortsat risikoen ved brug af nervegiften.

Jeg synes bedst man kan fortælle om skader med billeder. Øverste billede er taget en måned før botoxen. Billedet nedenunder er mig ca. 5 år efter. Prøv og se hvor meget fedt der er forsvundet i ansigtet og hvor meget ældre jeg ser ud. Jeg lå syg stort set hver dag 5 år efter botoxen før jeg begyndte at få det lidt bedre.

En måned inden botox
5 år efter botox

Sådan startede det og info’en jeg fik:

I 2014 konsulterede jeg Plastikirurgisk Klinik i Århus for at få fjernet en pigmentplet på kinden med laser, og ved samme lejlighed spurgte jeg behandleren om, hvad man kunne gøre ved den begyndende rynke jeg havde fået mellem øjenbrynene. Behandleren svarede så, at den kun kunne fjernes med botox og at laser ville give et dårligere resultat.

Hun overbeviste mig om, at botox var det helt rigtige til mig og viste mig sin egen pande (som også var behandlet med botox). Tilmed fik jeg at vide, at jeg ikke skulle være bekymret for bivirkninger, for som hun sagde, så “fik selv børn med spastiske lammelser meget større doser, og det jeg ville få var ingenting i forhold til”. I sensommeren 2014 fik jeg så botoxinjektionen med neurotoxinet Azzalure (55 enheder) på samme klinik. Det var min første og eneste botoxinjektion nogensinde.

Af min journal fra klinikken fremgår det, hvilken mundtlig information om bivirkninger jeg fik:

Dette er hvad klinikken skrev i min journal.

Jeg fik ikke anden information fra klinikken, og jeg fik heller ikke nogen samtykkeerklæring til underskrift.

Hvis man sammenholder teksten fra klinikken med de amerikanske indlægssedler for både Botox og Dysport (=Azzalure), så er den information, jeg fik, mangelfuld og alvorlige bivirkninger nævnes stort set ikke.

Men på alle amerikanske botox indlægssedler er der bl.a. anført en black box advarsel. Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA satte black box på bl.a. Allergans botox-produkt i 2009 efter 16 dødsfald  efter botulinum toksin-behandlinger. Det var altså 5 år forinden jeg fik min injektion, og den black box måtte klinikken derfor have kendt til uden at nævne overfor mig, at der er en risiko for spredning.

Black box på Dysport indlægssedlen.

Dysport og Azzalure er samme toksin – bare solgt under to forskellige navne, fordi Dysport sælges i USA og Azzalure sælges i Europa.

Allerede dagen efter, jeg havde fået botox’en, fik jeg feber og en dundrende hovedpine. Og sidenhen stødte flere ubehagelige symptomer til. Jeg snakkede med klinikken om det, og de tilbød en konsultation samme uge, men jeg var for skidt tilpas til at køre nogen steder. Det skulle også vise sig, at jeg ville have kørt forgæves derop, for klinikken benægtede flere gange siden, at symptomerne kunne hænge sammen med botox’en.

De følgende uger kom der ingen bedring. Tværtimod. Jeg konsulterede egen læge, men lægen vidste intet om emnet og fandt heller intet om bivirkninger på google eller i sit edb-system, og hun sagde så, at symptomerne ikke passede sammen. Det var forgæves at gå til lægen med det.

Jeg får det værre

Den 9.11.2014-10.11.2014 (2 måneder efter injektionen) blev jeg indlagt på Horsens Sygehus fordi jeg fortsat havde symptomer og var meget skidt tilpas. Jeg fandt senere ud af, at Horsens Sygehus slet ikke undersøgte mig for symptomer efter botox’en, da de havde fokus på mine stofskiftetal (åbenbart på grund af ordlyden i lægens henvisning). Her skal det for god ordens skyld nævnes, at jeg er opereret for en lidelse i skjoldbruskkirtlen. De tog heller ikke mine allergital for at undersøge for allergisk reaktion (som botox kan give).

En måned senere konsulterede jeg ørelægen, og en blodprøve i forbindelse med udredning hos ham viste forhøjede allergital. Men min egen læge (som burde have reageret), fulgte ikke op på det og jeg kunne ikke få nogen forklaring på det forhøjede tal.

En blodprøve jeg fik i forb. med konsultation hos ørelægen. Den viser forhøjede allergital ca. 3-4 måneder efter injektionen, men ingen har kommenteret på det. Først i 2015 blev jeg udredt for allergi, hvor tallene var normale igen. Hvor ville jeg dog ønske de havde målt på det lige efter botox injektionen hvor jeg fik det så skidt, men det var der ingen der tænkte på.

Jeg var også hos øjenlægen nogle gange, fordi øjnene gjorde ondt og jeg så dobbelt. Her er et par udpluk fra journalen:

Øjenlægen den 30.01.15 (1/2 år efter botoxen). Der er opstået forskel i størrelsen på mine pupiller.
Øjenlægen den 20.02.15. Jeg har dobbeltsyn og en følelse af, at der ligger vat inde bagved øjet. Der er fortsat forskel på pupillerne (anisokori står der).

Jeg havde ingen  problemer med mit syn før jeg fik botox, men det havde jeg nu og der kom der flere ting til: hos en anden øjenlæge fik jeg konstateret blefaritis (betændelse i øjenlågsranden) og jeg fik konstateret nedsat tårevæske (tørre øjne) hos en rheumatolog. Jeg har ikke mindst fået brug for briller og har en høj styrke i dag. Alle disse gener kom efter botoxen.

I februar 2015 skiftede jeg læge, fordi symptomerne bare blev ved og ved og ingen kunne hjælpe og ingen vidste noget. Den nye læge og jeg lavede sammen en indberetning til Lægemiddelstyrelsen samme år (2015). Nedenstående billede viser et udskrift af indberetningen og de symptomer, som blev indberettet:

Sløret syn, skelen, hovedpine, mundtørhed og hukommelsesbesvær er nævnt i indberetningen og stemmer meget godt overens med nogle af tingene på indlægssedlen.

På et tidspunkt mens symptomerne var slemme, skrev jeg dem ned på en seddel. Desværre uden dato:

Den nye læge tog mig alvorligt og kunne godt se at jeg var dårlig. I starten i hvert fald. Han sendte mig på sygehuset et par gange, og han insisterede på, at sygehuset skulle beholde mig derinde og ikke bare sende mig hjem igen, som de havde gjort tidligere. Han insisterede også på, at hospitalet skulle tage en botulismetest, hvilket de også gjorde, men så kom der en ny forhindring: Statens Serumsinstitut ville ikke lave prøven, så prøven blev konfiskeret. Faktisk skete det 2 gange, at Statens Serumsinstitut konfiskerede mine blodprøver, som blev sendt afsted – ligesom de også afviste at lave en test mod egenbetaling (10.000 kr), men det er en anden historie.

Hos Statens Serumsinstitut har man åbenbart 100 % tillid til at alle batchnumre i botoxindustrien er fejlfri og perfekte og at klinikkerne aldrig kommer til at overdosere. Måske skal lig på bordet før man tester for iatrogen botulisme hos SSI??

Samme dag blev jeg udskrevet. Den ene af gangene lå jeg inde på en stor stue med mange patienter, så kommer der en sygeplejerske ind til mig med en seddel i hånden og siger så højt, at ALLE de andre patienter i lokalet kan både høre og se det, at det var en seddel til mig med kontaktoplysninger til psykiatrien og at jeg skulle huske at tage kontakt til psykiatrien! Det var ydmygende!

Jeg bliver nægtet udredning

22. april 2015 betalte jeg et større beløb for at komme til undersøgelse hos en neurolog på Hamlet i Århus. Det gjorde jeg for at få en hurtig udredning, da ventetiden hos speciallæger i det offentlige var måneder. Her så neurologen, at mine pupiller havde to forskellige størrelser og skrev det i journalen, hvilket også er noget, som er kommet efter botoxen. Desværre blev jeg afsluttet hos ham samme dag, da han ikke fandt andet unormalt, selvom jeg gerne ville haft yderligere udredning.

Uddrag fra min journal fra Hamlet i april 2015

Min egen læge ringede i mellemtiden rundt til andre læger (neurologer og infektionsmedicinsk) men de havde aldrig hørt om langtidsbivirkninger til botox og ville ikke have mig ind til undersøgelse.

 

På  Skejby Sygehus og på Neurologisk Afdeling havde de aldrig hørt om langtidsbivirkninger til botox og de afviste at  modtage mig til undersøgelse som deres 1. tilfælde, så jeg blev skubbet over i psykiatrien. Det er så en mindre detalje, at der faktisk kun var gået 9 måneder fra september 2014 til 18. maj 2015 (hvor brevet er dateret) selvom de skriver at der er gået et år.

Min udredning for botoxskade stoppede allerede inden jeg var kommet rigtigt igang, for Statens Serumsinstitut havde nægtet at tage botulismetesten og neurologerne ville max. kun se mig en enkelt gang eller slet ikke. Eller også henviste de til nogen andre.

Sådan fik jeg diagnosen funktionelle lidelser!

Konsultation hos Peter Bjerring, botox ekspert og professor i hudsygdomme

I juli 2015, 11 måneder efter botox’en, kom jeg til konsultation hos Peter Bjerring, som er den hudlæge, som er tilknyttet Plastikkirurgisk Klinik, hvor jeg fik botox’en. Det var Plastikirurgisk klinik selv som henviste.

Det var en samtale på ca. 20 minutter, hvor jeg bl.a. blev spurgt om jeg kunne bevæge mine ansigtsmuskler. Og da jeg fint kunne bevæge musklerne de mange måneder efter, så afviste han, at mine symptomer kunne stamme fra botoxen. Derefter blev jeg afsluttet og sendt tilbage til egen læge.

I et notat, som jeg senere læste, henviste han endvidere til et pilotprojekt fra 2017, hvor nogle forskere havde målt hjerterytmen hos 10 personer, efter man havde givet dem en meget høj dosis botulinumtoksin (600 units). Alle 10 personer led af spastiske lammelser. Først målte man 24 timer efter injektionen, 10 dage efter målte man hjerterytmen igen. Man prøvede med 2 forskellige slags botulinumtoksin A (5 personer fik den ene type, 5 personer fik så den anden). Rapporten konkluderede, at der ikke var nogen ændret hjerterytme efter 600 enheder botulinumtoksin på disse patienter. Se rapporten her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28877510/

10 patienter med en måling af deres hjerterytme i et kort tidsinterval – det var så dette pilotprojekt som Peter Bjerring brugte som “bevisførelse” for, at jeg ikke kunne have nogen bivirkninger fra botox’en, og kaldte det for “ny forskning”.

Til info: så er et pilotprojekt ikke et egentligt forskningsprojekt men en forundersøgelse til et større projekt, hvor man udvælger en lille gruppe mennesker til forsøget.

Se Peter Bjerrings notater her:

Peter Bjerrings notater

Peter Bjerring skriver om mig i sit notat: “vores opfattelse var på daværende tidspunkt, at det drejede sig om en psykisk angstreaktion” (altså de dage lige efter jeg havde fået botox’en i september 2014).

Jeg undrer mig over hans formulering “Vores opfattelse“, for jeg mødte først Peter Bjerring i juli 2015 (mange måneder efter) og havde aldrig talt med ham før. Faktisk havde ingen fra klinikken set mig efter botox-injektionen, kun talt i telefon med mig et par gange! – Hvordan kunne de, med indlægssedlen (med den lange bivirkningsliste) i hånden, – og hvoraf flere af punkterne på indlægssedlen stemte overens med mine bivirkninger – , afskrive mine symptomer som psykiske?

Desuden havde hverken han eller Plastikkirurgisk Klinik adgang til min lægejournal, for det havde jeg sagt nej til, da klinikken efterspurgte journalen.

Så klinikken så mig altså først 10 måneder efter injektionen – og de havde ingen adgang til min almindelige lægejournal – alligevel tildelte de mig en psykiatrisk diagnose i deres notater. Og ingen af dem er hverken psykologer eller psykiatere.

Bivirkningslisten så jeg desværre først et par år senere og der var det for sent at imødegå Peter Bjerrings og klinikkens påstande, da min sag var afsluttet og de havde fået medhold.

Stemplet som psykisk lidelse

Jeg samarbejdede med egen læge og gik til et par samtaler i psykiatrien, fordi jeg var villig til at modtage en hvilken som helst hjælp. Hos psykiatrien fik jeg tilmed en mentalundersøgelse, som frikendte mig for div. sindssygdomme. De fandt lidt angst og lidt depression (diagnoser jeg tidligere har haft), men ikke nok til at de kunne tilbyde ambulante samtaler, så de foreslog også at jeg i stedet skulle sendes til klinikken for funktionelle lidelser. Derefter blev jeg afsluttet.

Tekst fremhævet fra artiklen i JP Århus fra 5. maj 1998. Artiklen fortæller om, hvordan Klinikken for Funktionelle lidelser startede op, og at klienterne kaldes “hospitalshypokondere” i overskriften. Og jeg er lige blevet puttet ind under den hat!

August 2015. 3 måneder Klinikken for Funktionelle Lidelser afviste også at tage mig ind.

August 2015. 3 måneder efter lægen gav mig diagnosen funktionel lidelse.

Et nyt helvede starter

Senere fulgte andre ubehagelige overraskelser med da jeg gik til læger for at få hjælp. Og diagnosen funktionel lidelse havde sin virkning: jeg blev både opfattet og behandlet som hypokonder og psykisk syg.

I december 2015 skiftede jeg til et lægehus i Skanderborg for at få en second opinion. En beslutning jeg kom til at fortryde, for hvis ikke det var svært nok med de kroniske smerter så blev tingene dobbelt så svære med dem.

Af min journal fremgår det at jeg var til 4 konsultationer på klinikken i de 6 måneder jeg var tilknyttet: den 4.12.15, den 18.12.15, den 14.03.16 og den 23.03.16. Så det var ikke fordi jeg overrendte dem.

Den første gang jeg var til konsultation var problemfri. Men 2. gang havde lægen læst i min journal om funktionelle lidelser og så skal jeg ellers love for at oplevelsen derfra blev grim.

Jeg havde min mand med til 2. konsultation og dagen blev traumatisk for os begge – dels på grund af det hun sagde, dels fordi hun forsøgte at vende min mand imod mig og få mig til at fremstå som psykisk syg. Hun sagde bl.a. til mig: “det er din hjerne der sender falske smertebeskeder ud i din krop” og “du kan ikke stole på, hvad din krop fortæller dig” og “du kan ikke stole på din egen dømmekraft men skal spørge din mand om det er rigtigt hvad du oplever“. Og sådan blev hun bare ved og ved i en ustoppelig talestrøm. Det var ren gaslighting fra jeg kom til jeg gik og en oplevelse jeg aldrig glemmer. Jeg gik også derfra midt i konsultationen i afmagt og raseri. Simplethen for at slippe væk derfra. For meningen var jo (hendes mening), at jeg skulle sidde stille på min plads og høre hende overskride mine grænser den ene gang efter den anden mens hun samtidig forsøgte at vende min aller nærmeste imod mig. Det er bare noget man ikke gør, hvis man er læge. Og da slet ikke overfor en patient man ikke engang kender.

Ved andre lejligheder prøvede samme lægehus at få andre familiemedlemmer vendt imod mig – bl.a. ved at ringe til et andet nærtstående familiemedlem privat uden mit samtykke eller min viden.

Senere nægtede de give mig en hurtig tid, da jeg fik en kræftknude i marts måned 2016 (der havde de kendt mig i kun 4 måneder).

Da først diagnosen “funktionel lidelse” var nedfæstet i min journal, var det som om mine symptomer ikke længere var relevante.

I marts 2016 fik jeg en knude i brystet, men lægen i Skanderborg afviste at undersøge mig. Først da et familiemedlem mærkede på mit bryst og efterfølgende kontaktede lægerne og forlangte øjeblikkelig undersøgelse, blev jeg taget alvorligt.

Her afviser lægen at give mig en hurtig tid

Da lægen afviste at give mig en hurtig tid, pressede familien på. Så fik jeg tiden, men klinikken glemte, at sende henvisningen afsted til Skejby. Nedenstående er et notat fra vagtlægen den 27.03.16, hvor jeg stadig gik og ventede på indkaldelse og var bekymret, for knuden voksede fra dag til dag.

Da indkaldelsen til Skejby blev ved med at vente på sig, kørte jeg til sidst til Vejle Sygehus (hvor jeg i forvejen blev scannet en gang årligt). Vejle Sygehus kontaktede lægen og bad hende faxe en henvisning, og først derfra kom der gang i tingene.

Nedenstående er et udpluk fra en udtalelse fra lægen til Disciplinærnævnet, hvor sagen til sidst endte. Lægen skrev, at de havde fokus på “god kommunikation”.

Hele miseren endte med at lægen fik en påtale! Det var på sin plads, for knuden var vokset sig så stor på kort tid, at mit bryst ikke stod til at redde. Var jeg kommet ind 14 dage før, kunne jeg måske have fået en brystbevarende operation? Jeg synes det er utilgiveligt. Og usselt og tarveligt at lægen aldrig gav mig en undskyldning.

Jeg har siddet og læst journalen fra Skanderborg lægerne igennem her mange år efter og jeg får stadig myrekryb af tonen som lyser langt væk af deres antipati imod mig og hvor tydeligt det lyser imellem linjerne, at de opfattede mig som skingrende skør. Tonen var uprofessionel og nedladende.

Midt i forløbet fik jeg også afslag på udredning hos en privatforsikring.

Efter funktionel lidelse diagnosen meldte jeg mig ind i en privat forsikring i håb om at blive undersøgt der, men også de undslår sig.

Billeder fra den periode, hvor jeg var tilknyttet lægerne i Skanderborg. Jeg havde det både fysisk dårligt og samtidig var jeg sur og rasende over at rende panden imod muren gang på gang. Min nye opfattelse af sundhedssystemet var (og er stadigvæk), at jo værre du ser ud og jo værre du har det, jo værre behandling får du også. Og jeg begyndte at fundere over, hvordan mennesker på bunden af samfundet mon bliver behandlet? Jeg selv lignede jo en på bunden af samfundet på de billeder. En alkoholiker kan stoppe med at drikke øl og en narkoman kan stoppe med at tage stoffer, men jeg spiste sundt, tog kosttilskud, fik min søvn og kunne intet gøre for at komme til at se lidt bedre ud. Jeg var i regulært smertehelvede.

Februar 2016 mens jeg var tilknyttet Skanderborg lægerne. Jeg har det ad h til. Kraniet brænder fortsat, øjnene gør meget ondt og det trækker udad i det ene øje. Mit ansigt er begyndt at ligne et skelet. Der er gået 1 1/2 år siden botoxinjektionen.
17. maj 2016 (20 måneder efter botoxinjektionen). Jeg har det rigtigt dårligt hele tiden og ligner et skelet. Her er vi på en familieudflugt til Mols.

7. februar 2018 (3 1/2 år efter skaden) skriver Lægemiddelstyrelsen til mig, at bivirkninger skal tages alvorligt uanset om man har en diagnose eller ej: ” Uanset hvad, er det IKKE nødvendigt med en diagnose for at kunne indberette bivirkninger. Symptomerne er lige så relevante. Har du nævnt ”rigtig alvorlig og kronisk hovedpine og meget ondt i øjnene” i din bivirkningsindberetning?”, skrev de. Ja, det havde jeg. Men lige lidt hjalp det.

Jeg har haft andre grimme oplevelser med læger siden på grund af diagnosen funktionel lidelse, men det her var en beskrivelse af mit forløb de første 2 år. Som man kan se af nedenstående “galleri” har jeg også fået langtidsbivirkninger på kroppen med tiden og jeg har masser af gener i dag (næsten 8 år efter).

Men fordi de har kørt det hele ind under bekvemmelighedsdiagnosen funktionel lidelse, så har jeg aldrig fået en udredning på hvad der sker i min krop eller hvorfor jeg ældes så hurtigt.

Langtids gener opstået efter botox: vægttab, udtørring, hårtab, blå mærker, udslæt, tør mund og tørre øjne.

Min korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed:

Jeg har forsøgt at skrive til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har det primære ansvar for tilsyn med kosmetisk botox i Danmark. Som alm. borger kan man kun komme i kontakt med en af dem via mail, så al korrespondance med dem var altså via mail.

De var meget langsomme til at reagere og jeg kom ingen vegne med dem. Trine Krøyer, som var hende der svarede, havde ikke engang læst mit navn rigtigt men tiltalte mig med et forkert efternavn. Og hun forholdt sig ikke til den information jeg sendte men vejledte i stedet i hvordan jeg skulle klage (hvilket jeg ikke havde efterspurgt). Så jeg gætter på at Trine Krøyer har brugt så kort tid som muligt på at svare, og at det er copy/paste svar:

16.03.21:

21.06.21:

27.09.21 – her sender hun endnu en vejledning i at klage og svarede ikke på det jeg skrev.

Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital afviste også:

Neurolog Marit Otto som arbejder på Neurologisk Afdeling på Århus Universitetshospital gav mig diagnosen Funktionel lidelse efter en enkelt konsultation i 2017, som varede godt 20 minutter inkl. samtale. – Derefter lukkede hun min sag og nægtede at tage en ekstra konsultation med mig, selvom jeg spurgte efter det.

Neurologisk afdeling vil ikke forholde sig og de vil ikke i dialog.

Som man kan se, har jeg været hele vejen rundt i systemet, men døren er blevet smækket i alle vegne. Snart 8 års opråb har heller ikke flyttet på noget.

Statens Serumstitut har 2 gange nægtet at undersøge for botulisme og afslået da jeg spurgte, om jeg kunne betale 10.000 kr for en test.

Neurologer og hudlæger har nægtet at udrede mig for nerveskade (småfiberneuropati). Det har jeg spurgt efter flere gange men fået nej til, selvom jeg har lidt af konstant svien og brænden i tindinger og i øjne 5 år efter injektionen og selvom det er mere end tydeligt på billederne, at fedtet er forsvundet fra mit ansigt. Men udredning er blevet afvist og jeg er blevet afsluttet alle steder efter en enkelt konsultation.

De myndigheder, som sidder med ansvaret, har heller ikke været til at komme i dialog med men gemmer sig bag mails og skriver autosvar.

Og man får den følelse, at ens liv intet er værd og at sandheden, om den her nervegift er ligegyldig for dem. Og sådan tror jeg faktisk også det er.

Der er ikke tvivl om, at professor Peter Bjerring er en stor autoritet på området og at han er en person her i Danmark, som andre lytter til.

Men angående det pilotprojekt, som han henviste til, – den undersøgelse, hvor botox ikke gav hjerterytmeforstyrrelser hos 10 personer med spastiske lammelser, så findes der en anden – og meget større – undersøgelse, som direkte modsiger det: en undersøgelse, hvor fire læger på Royal Free og St Thomas’ hospitaler i London (3 af dem er plastikkirurger – alle er akademiske forskere), studerede journalerne fra 188 indberetninger efter kosmetisk ansigtsbotox (små mængder botox).

Og ud af de 188 journaler fandt forskerne 25 tilfælde med alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Vel at mærke efter KOSMETISKE doser – altså doser på langt under 600 units (som de brugte i pilotprojektet):

“De viste, at i 53 af de 188 rapporter (28%) havde modtageren influenzalignende symptomer eller kulderystelse, mens de i 51 tilfælde (27%) havde hovedpine eller migræne. Derudover nævnte en ud af fem rapporter hudreaktioner såsom blå mærker eller muskelstivhed, svaghed eller smerte eller dysestesi, som er en prikkende eller brændende fornemmelse. Mere alvorligt rapporterede 25 – én ud af otte – detaljerede kardiovaskulære symptomer lige fra forhøjet blodtryk til en unormalt hurtig puls og hjerteanfald. Få led også af en anafylaktisk reaktion eller sårinfektion såsom cellulitis.”

Undersøgelsen kan læses her: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/sep/12/botox-leads-to-bad-reactions-for-one-in-six-users-says-study

Jeg kan se, at Peter Bjerring er tilknyttet som hudlæge hos flere botoxklinikker i Danmark. Ligeledes har han siddet med i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen i 2006, hvor han var med til at rådgive om, hvilken information, brugere af botoxbehandlinger, skal have. Se rapporten fra 2006 side 6 og side 8-9 under punktet 1.3.2: https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/tilsyn-med-kosmetisk-behandling/~/media/1A956F3A6BAD431782D136F795FEA1CB