Om dosering af botox (units) og om den dødelige dosis (LD50)

Først en lille forklaring på, hvilke begreber forskerne anvender til deres forsøg, når de skal finde frem til den dødelige dosis:

LD50:

Toksiner er klassificeret på deres LD50. LD står for Lethal Dose (dødelig dosis). 50 står for 50% af forsøgsemnerne. Dvs. LD50 er den dødelige dosis for halvdelen af dem, som får den pågældende dosis.

UNIT:

Toksinets mængde angives i UNITS (engelsk) eller ENHEDER (på dansk).

Da toksinet er BIOLOGISK, kan styrken ikke måles i vægt, fordi det er biologisk og varierer. Det er derfor, man i stedet måler det i DØDELIGHED, specielt en “musenhed af dødelighed”.

1 UNIT/ 1 ENHED er det der slår 1 mus på 20 gram ihjel.

Det er forklaret på NCBI’s hjemmeside, hvor der står: ” One unit of botulinum toxin corresponds to the calculated median intraperitoneal lethal dose (LD50) in female Swiss-Webster mice”. Se citatet under afsnittet “How botulinum toxin works” : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2856357/

NCBI (“National Center for Biotechnology Information”) er et bibliotek for medicin – samlet på en amerikansk hjemmeside.

På Allergans produktinformation om Botox, er det også nævnt på den første side, at 1 unit er dødeligheden for 1 mus (LD50): “One unit(U) of BOTOX®corresponds to the calculated median intraperitoneal lethal dose (LD50) in mice, performed in a mouse potency assay”. Se her: https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/allerganaustralia/allerganaustralia/media/allergan-australia/products/pdfs/pi/au-botox-50u-100u-200u-pi_08022018.pdf

En typisk kosmetisk injektion ligger på mellem 25-75 units, og hver unit (eller enhed) kan altså slå 1 mus på 20 gram ihjel. Så kan man selv regne ud hvor mange mus en kosmetisk injektion kan dræbe.

Hvad er den dødelige dosis for et menneske?

En artikel i Medscape foreslår at der skal 3000 enheder (units) til at slå et menneske ihjel:

“Based on these findings from primate studies, human LD50 is estimated at approximately 3000 U for a 70-kg adult” Se link: https://www.medscape.com/answers/325574-179844/what-is-the-median-lethal-dose-ld50-of-botulinum-toxin

Men som de selv skriver, så estimerer man LD50 til 3000 units for mennesker, da man af gode grunde ikke forsker i dødeligheden hos mennesker.

Endvidere skriver de, at tolerancen overfor giftstoffet varierer fra art til art. – Man kan derfor ikke uden videre overføre resultaterne fra dyreforsøg til mennesker.

Man har udført forsøg på mus, rotter og aber. Gnaverne har man destrueret efter 3 dage, så langtidsbivirkningerne på mus og rotter kender man faktisk ikke. Ved abeforsøg med gentagne injektioner har man set dødsfald efter måneder.

Man har set dødsfald ved langt mindre dosis end 3000 units på mennesker. Det har der været flere store retssager om. Se evt. under Botox og retssager: https://botoxskader.dk/botox-og-retssager/

CDC (Center for Disease Control and Prevention), som er den amerikanske sundhedsstyrelse, skriver også på deres hjemmeside, at iatrogen botulisme (botulisme fremkaldt af et lægemiddel) kan forekomme efter kosmetiske doser, – og at man omgående bør søge læge ved symptomer! Se nederste linje: https://www.cdc.gov/botulism/definition.html?fbclid=IwAR3kAYKnJwB0asN2WaISZdGuqHjXEm9rMKbhoQZ7t4tydl-XcZchE89y0VE

Den estimerede dødelige dosis på 3000 enheder for et menneske er – og forbliver – kun en teori!

Photo by Matthew T Rader on Unsplash