Den dødelige dosis af botulinum

Først en lille forklaring på, hvilke begreber forskerne anvender til deres forsøg, når de skal finde frem til den dødelige dosis:

LD50:

Toksiner er klassificeret på deres LD50. LD = Lethal Dose som betyder dødelig dosis. 50 står for 50% af forsøgsemnerne. Dvs. LD50 er den dødelige dosis for halvdelen af dem, som får den pågældende dosis.

UNIT – den dødelige dosis for en mus:

Toksinets mængde angives i UNITS (engelsk) eller ENHEDER (på dansk).

Da toksinet er BIOLOGISK, kan styrken ikke måles i vægt, fordi det er biologisk og varierer. Det er derfor, man i stedet måler det i DØDELIGHED, specielt en “musenhed af dødelighed”.

1 UNIT/ 1 ENHED er det der skal til for at slå 1 mus ihjel.

Se artiklen her hvor der står: “doses are quoted in mouse units (which is the amount of toxin that kills 50% of a group of 18-20 g female Swiss-Webster mice) “: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2856357/

På Allergans egen indlægsseddel på side 22 står der også direkte, at 1 unit er dødeligheden for 1 mus (LD50): “One Unit of BOTOX corresponds to the calculated median intraperitoneal lethal dose (LD50) in mice. “https://www.allergan.com/assets/pdf/botox_pi?fbclid=IwAR3dPDszKGu3pd5f5bn21tQQPsyIsB7TKx8KDlj2Rdd_Y80j4_2UtNgN1yI

Koncentrationen af toksin i de forskellige botox-brands:

I 2010 blev der udgivet en artikel, hvor man havde undersøgt daværende koncentration af botulinumtoksin (BoNT) i de forskellige brands:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586120/?fbclid=IwAR3KY9UgOSf6Jw4WH1OU9ZAKIu-j_DEPcNVZpPzJ9lEyp-qS43jcO6ugnV8 :

Samlet set var den gennemsnitlige koncentration af BoNT / A-neurotoksin i

 • Botox® 0,73 ng pr. 100 enhed hætteglas (variationsfaktor [CV] = 3,5%)
 • 3,24 ng pr. 500 enheds hætteglas af Dysport® svarende til 0,65 ng i 100 enheder ( CV = 11,4%)
 • 0,44 ng pr. 100 enheds hætteglas af Xeomin® (CV = 1,9%).”

Bemærk! at koncentrationen af toxin i en enhed (unit) aldrig er konstant, da materialet er biologisk og varierer, og man har angivet den gennemsnitlige koncentration! Bemærk også at undersøgelsen er fra 2010 og at der er kommet andre batchnumre til!

I den pågældende undersøgelse var der altså 0,0073 ng BoNT pr enhed i gennemsnit i Botox® .

Konverterer man nanogram til picogram, fordi det er lettere at forstå et helt tal i stedet for en brøkdel, får man 7,3 picogram per enhed.

Så lille er et picogram

1 picogram er en billiontedel af et gram (på engelsk: en trilliontedel). Eller for at opstille det på en anden måde: 1.000.000.000.000 picogram = 1 gram.

Hvis du vil have et billede af, hvor meget 1 billion (på engelsk: 1 trillion) pengesedler egentlig fylder i et fysisk rum, kan du se det i dette link. Men bemærk at den nederste stak ikke er 1-dollars sedler men 100-dollars sedler: http://www.pagetutor.com/trillion/index.html?fbclid=IwAR1KGuS-O4DpbvkZQRmSTSzimWA7I6V8c-HYWULdUmd-_ZkwjkrRf2vFqbI

Hvis 0,0073 ng toksin slår en mus ihjel på 20 g, hvor meget toksin skal der så til at slå en mand ihjel på 75 kg?

Den dødelige dosis for et menneske

Man kan lave sin egen udregning på det ved at gange vægten op. Men det er tvivlsomt om man kan regne det ud på den måde, da der ikke er taget hensyn til en lang række faktorer (herunder at en person og en mus ikke kan sammenlignes), men jeg prøver alligevel:

En person på 75 kg vejer 3750 gange mere end en mus på 20 g (75.000 g /20 g). Personen på 75 kg skal have 27,375 ng for at få den dødelige dosis LD50 ( 3750 ng • 0,0073 ng = 27,375 ng). Og regnet tilbage igen til antal units/enheder: 27,375\0,0073 =3750 units

Når man begynder at læse om LD50 på forskellige hjemmesider, finder man forskellige svar. Her er en artikel, som hævder at den dødelige dosis er på 5000 enheder:

https://www.realself.com/question/kansas-al-botox-sold-in-100-unit-vials-lethal-dose-ld-fatal-50-the-humans-vein

På denne her side står der at 2800 enheder er LD50 (dødelig dosis):

“Based on toxicological studies, it has been estimated that the human LD50 by injection is approximately 2800 Units”. Se linket herunder. Det står punktet Pharmology – toxology:

https://www.drugbank.ca/drugs/DB00083

Diskussion

Som man kan se, er der uenighed om, hvad den dødelige dosis er. Der er heller ikke taget højde for en række faktorer:

 • koncentrationen af toksinet er variabel, da materialet er biologisk og der er aldrig samme konstante mængde toksin i en enhed.
 • man har ikke studeret langtidseffekterne på mus, da de er blevet destrueret efter 3 dage i forsøgene. Hvor mange mus ville være døde på længere sigt af en lavere dosis?
 • i dyreforsøg bruger man raske dyr. Hvad med syge mennesker, som har helbredsmæssige problemer – hvad er den dødelige dosis for dem?
 • nogen siger, at jo mere man fortynder toksinet inden injektion, jo mere spreder det sig i kroppen. Tager man højde for det?
 • Man har ikke studeret langtidseffekterne på mennesker. Der er lavet forsøg på aber, hvor aberne døde efter måneder.
 • hvorfor udviklede denne kvinde botulismesymptomer efter 75 units/enheder? https://www.courthousenews.com/widower-blames-wifes-death-on-botox/
 • en 90-årig kvinde udviklede botulisme efter 80 units/enheder. Det burde jo heller ikke kunne lade sig gøre: http://acgcasereports.gi.org/files/2016/11/CG-CGCR160119.pdf?fbclid=IwAR3jc7ZK9EWOBh6O16gqwliRkG-7hWMlZZpaNRlaXUJxGrexAAl9OjoG2Y8
 • Har man taget højde for, at mænd og kvinder har et forskelligt fedtlag og tykkelse af muskler? Jo mindre fedt/muskler, jo mindre væv til at absorbere toksinet og jo større risiko for spredning.
 • Har de også taget højde for at alder og helbred kan spille en rolle for, hvor godt man tåler toksinet?
 • hospitaler rundt omkring i verden vil ikke lave toksintests på de personer som bliver syge efter botoxinjektioner, da lægerne siger, toksinet ikke kan måles i kroppen efter en kosmetisk dosis. Hvis man kategorisk nægter at tage disse tests, så finder man jo heller ikke forgiftning hos nogen!
 • Hvis LD50 er 2800 units/enheder, hvad er så LD1 – den dosis der kan dræbe en enkelt person?

Photo by Matthew T Rader on Unsplash