Om units (enheder) og om giftkoncentrationen i de forskellige botox-mærker

Først en lille forklaring på, hvilke begreber forskerne anvender til deres forsøg, når de skal finde frem til den dødelige dosis:

LD50:

Toksiner er klassificeret på deres LD50. LD = Lethal Dose som betyder dødelig dosis. 50 står for 50% af forsøgsemnerne. Dvs. LD50 er den dødelige dosis for halvdelen af dem, som får den pågældende dosis.

UNIT: den dødelige dosis for en mus

Toksinets mængde angives i UNITS (engelsk) eller ENHEDER (på dansk).

Da toksinet er BIOLOGISK, kan styrken ikke måles i vægt, fordi det er biologisk og varierer. Det er derfor, man i stedet måler det i DØDELIGHED, specielt en “musenhed af dødelighed”.

1 UNIT/ 1 ENHED er det der skal til for at slå 1 mus ihjel.

Se artiklen her hvor der står: “doses are quoted in mouse units (which is the amount of toxin that kills 50% of a group of 18-20 g female Swiss-Webster mice) “: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2856357/

På Allergans egen indlægsseddel på side 22 står der også direkte, at 1 unit er dødeligheden for 1 mus (LD50): “One Unit of BOTOX corresponds to the calculated median intraperitoneal lethal dose (LD50) in mice. “https://www.allergan.com/assets/pdf/botox_pi?fbclid=IwAR3dPDszKGu3pd5f5bn21tQQPsyIsB7TKx8KDlj2Rdd_Y80j4_2UtNgN1yI

Koncentrationen af toksin i de forskellige botox-brands:

I 2010 blev der udgivet en artikel, hvor man havde undersøgt daværende koncentration af botulinumtoksin (BoNT) i de forskellige brands:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586120/?fbclid=IwAR3KY9UgOSf6Jw4WH1OU9ZAKIu-j_DEPcNVZpPzJ9lEyp-qS43jcO6ugnV8 :

Samlet set var den gennemsnitlige koncentration af BoNT / A-neurotoksin i

  • Botox® 0,73 ng pr. 100 enhed hætteglas (variationsfaktor [CV] = 3,5%)
  • 3,24 ng pr. 500 enheds hætteglas af Dysport® svarende til 0,65 ng i 100 enheder ( CV = 11,4%)
  • 0,44 ng pr. 100 enheds hætteglas af Xeomin® (CV = 1,9%).”

Bemærk! at koncentrationen af toxin i en enhed (unit) aldrig er konstant, da materialet er biologisk og varierer, og man har angivet den gennemsnitlige koncentration! Bemærk også at undersøgelsen er fra 2010 og at der er kommet andre batchnumre til!

I den pågældende undersøgelse var der altså 0,0073 ng BoNT pr enhed i gennemsnit i Botox® .

Konverterer man nanogram til picogram, fordi det er lettere at forstå et helt tal i stedet for en brøkdel, får man 7,3 picogram per enhed.

Så lille er et picogram

1 picogram er en billiontedel af et gram (på engelsk: en trilliontedel). Eller for at opstille det på en anden måde: 1.000.000.000.000 picogram = 1 gram.

Hvis du vil have et billede af, hvor meget 1 billion (på engelsk: 1 trillion) pengesedler egentlig fylder i et fysisk rum, kan du se det i dette link. Men bemærk at den nederste stak ikke er 1-dollars sedler men 100-dollars sedler: http://www.pagetutor.com/trillion/index.html?fbclid=IwAR1KGuS-O4DpbvkZQRmSTSzimWA7I6V8c-HYWULdUmd-_ZkwjkrRf2vFqbI

Hvis 0,0073 ng toksin slår en mus ihjel på 20 g, hvor meget toksin skal der så til at slå en mand ihjel på 75 kg?

Den dødelige dosis for et menneske

En artikel foreslår at der skal 2800 enheder til at slå et menneske ihjel:

“Based on toxicological studies, it has been estimated that the human LD50 by injection is approximately 2800 Units”. Se linket herunder. Det står under punktet Pharmology – toxology:

https://www.drugbank.ca/drugs/DB00083

Diskussion

Da man har set dødsfald ved langt mindre dosis på mennesker (også efter kosmetiske doser) og ikke har studeret langtidsbivirkninger på forsøgsrotter, fordi de er blevet slået ihjel efter 3 dage, kan den dødelige dosis diskuteres.

Endvidere:

  • koncentrationen af toksinet er variabel, da materialet er biologisk og der er aldrig samme konstante mængde toksin i en enhed.
  • i dyreforsøg bruger man raske dyr. Hvad er den dødelige dosis for syge mennesker?
  • Der er lavet forsøg på aber, hvor aberne døde efter måneder. En dødelig dosis behøver altså ikke at aflive et individ indenfor kort tid for at være dødelig.
  • Mænd og kvinder har et forskelligt fedtlag og tykkelse af muskler. Jo mindre fedt/muskler, jo mindre væv til at absorbere toksinet og jo større risiko for spredning.

Photo by Matthew T Rader on Unsplash