Hvad er den dødelige dosis botox for et menneske?

En artikel i Medscape foreslår at der skal 3000 enheder (units) til at slå et menneske ihjel:

“Based on these findings from primate studies, human LD50 is estimated at approximately 3000 U for a 70-kg adult” Se link: https://www.medscape.com/answers/325574-179844/what-is-the-median-lethal-dose-ld50-of-botulinum-toxin

Men som de selv skriver, så estimerer man LD50 til 3000 units for mennesker, da man af gode grunde ikke forsker i dødeligheden hos mennesker.

Endvidere skriver de, at tolerancen overfor giftstoffet varierer fra art til art. – Man kan derfor ikke uden videre overføre resultaterne fra dyreforsøg til mennesker.

Man har udført forsøg på mus, rotter og aber. Gnaverne har man destrueret efter 3 dage, så langtidsbivirkningerne på mus og rotter kender man faktisk ikke. Ved abeforsøg med gentagne injektioner har man set dødsfald efter måneder.

Man har set dødsfald ved langt mindre dosis end 3000 units på mennesker. Det har der været flere store retssager om. Se evt. under Botox og retssager: https://botoxskader.dk/botox-og-retssager/

CDC (Center for Disease Control and Prevention), som er den amerikanske sundhedsstyrelse, skriver også på deres hjemmeside, at iatrogen botulisme (botulisme fremkaldt af et lægemiddel) kan forekomme efter kosmetiske doser, – og at man omgående bør søge læge ved symptomer! Se nederste linje: https://www.cdc.gov/botulism/definition.html?fbclid=IwAR3kAYKnJwB0asN2WaISZdGuqHjXEm9rMKbhoQZ7t4tydl-XcZchE89y0VE

Den estimerede dødelige dosis på 3000 enheder for et menneske er – og forbliver – kun en teori!

Photo by Matthew T Rader on Unsplash