Læs om botulisme og om det første botox.

Bakterien

Clostridium botulinum-bakterien er faktisk helt almindelig og findes udbredt i naturen (i bl.a. jord og forurenet vand).

I sig selv er bakterien uskadelig, men kommer den under bl.a. iltfattige forhold, producerer den giftstoffer (toksiner) – og giften er særdeles farlig.

Clostridium botulinum bakterier (vist her i kolonier)

Bakteriens gift

Bakteriens gift botulinumtoksin (forkortet som BTX eller BoNT) er et af verdens giftigste stoffer. Det er et protein og et neurotoksin, som kan føre til den dødelige sygdom botulisme, bedre kendt som pølseforgiftning. Det er proteinets specifikke molekylære virkning, der gør det så giftigt.

Det er giften fra bakterien (ikke selve bakterien), som giver botulisme!

De forskellige typer botulinum toksiner

Botulinumtoksin er ikke bare en enkelt slags gift – der findes ialt 8 forskellige typer: type A,B,C,D,E,F,G og den mere ukendte: type H.

4 af typerne giver botulisme hos mennesker, nemlig type A,B,E og sjældent F.

Type C,D og E giver botulisme hos andre pattedyr, fugle og fisk.

Læs evt. link om botulisme på WHO’s hjemmeside: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/botulism

Den sidste type – type H – bliver endnu ikke omtalt officielt, og det er der flere grunde til: den blev først omtalt i 2013 i en videnskabelig rapport, og man har endnu ikke fundet nogen modgift til den. Desuden er det den giftigste type af dem alle. Der er altså intet håb om helbredelse, hvis man bliver smittet.

Der er en god video om botulinum toksin type H her:

 https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=RHhXZ3DUED8&fbclid=IwAR3eYHVkxWHmpkF5CJEOf77v8KayVSPcaJz8ZZk5C3YoS2AMXFvjQN4pY98&app=desktop

I linket herunder er en artikel, der fortæller om fundet af Botulinum toksin H hos et barn:

 https://www.medicaldaily.com/new-botulinum-toxin-deemed-deadliest-substance-ever-sniffing-13-billionths-gram-can-kill-259889?fbclid=IwAR2409KKplLoDnmjr4fER9P6wmKULEPeXV-Y1VVCK9LayirdMcxAqdCe0uA

Hvor finder man botulisme

Botulinumtoksin er mest kendt for at udvikle sig i lukkede konservesdåser, som bulner op når maden er fordærvet, men faktisk udvikler giften sig også under andre forhold, og madforgifningen er ikke den mest udbredte.

Madforgiftning

Botulisme udvikler sig under iltfattige forhold. Dåsen kan bule ud (som på billedet), men dåser, som buler indad kan også skyldes fordærvet mad.

Ved madforgiftningen botulisme har man fået bakterien ind i kroppen – via fordærvede fødevarer – og ned i tarmsystemet, hvor den har spredt sig til blodbanen. Madforgiftningen botulisme er yderst farlig.

Giften kan sprede sig til til brystkassen – via det perifære nervesystem. – Vitale muskler, såsom hjerte og lunger kan blive ramt. Sker det, skal man lægges i respirator.

Lammelser kan forebygges med modgift, men er lammelserne først indtrådt kan helbredelse kun ske ved, at nervecellen opbygger en ny nerveende, hvilket kan tage måneder.

I 2018 fik 11 danskere botulisme via fødevarer og det var af typen A (den samme type som botox er lavet af): https://www.vet.dtu.dk/nyheder/2018/07/poelseforgiftning-en-sag-for-dtu?id=889a57a4-74e6-4464-aec0-5733b97d821f

Botulisme i vand

Man har set badeforbud på visse strande ( bl.a. i Holland), hvor bakterien har spredt gift og udgjort en sundhedsfare for badegæster.

 

https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/warning-unsafe-swimming-water-netherlands

Her en artikel om Wasaga stranden i Canada, hvor man mistænkte, at døde fugle var blevet ramt af botulisme. Det der kan ske er, at fiskene bliver forgiftede af forurenet vand – de bliver så spist af fugle, som på den måde får forgiftning:

https://www.simcoe.com/news-story/4164563-botulism-suspected-cause-of-dead-birds-in-wasaga/

Botulisme i sår

I 1950’erne fandt man ud af, at botulisme ikke kun kan forårsage sygdom ved  indtagelse af fordærvet mad, men at sår også kan virke som en indgangsport til kroppen. Det iltfattige miljø i især dybe sår, kan få Clostrium botulinum-sporerne til at udvikle sig til vegetative celler, som danner toksiner, der efterfølgende optages til blodet.

Sårbotulisme forekommer især  blandt narkomaner, der har injiceret narkotika ind under huden, såkaldt ”skinpopping”. Man nævner særligt sort tjæreheroin i den forbindelse.

Spædbørnsbotulisme

Spædbørnsbotulisme blev bekræftet i 1976.

Da spædbørn ikke har samme udviklede tarmflora som voksne, kan sporer fra fødevarer sætte sig i tarmen hos spædbørn fordi sporerne ikke bliver hæmmet af tarmbakterier, som hos voksne. Sporerne kan fra tarmen udvikle sig til vegetative celler, som kan producere toksiner.

Spædbørnsbotulisme er især forbundet med indtagelse af honning, da sporeindholdet i dette fødevaremiddel kan være højt.

Botulisme hos kvæg

Botulisme hos kvægbestande i landbruget er ikke helt ualmindeligt og er noget landmændene jævnligt holder øje med. Det kan opstå, hvis dyrene får foder, der er opbevaret under iltfattige forhold, f.eks. ensilage (gæret græs og planter) eller i vandtanke, hvor der er faldet en død fugl ned i  eller en kat, som har haft bakterierne i tarmen. Typisk tegn på akut botulisme blandt kvæg er en slap hale og lammelse af tungen. Man taler også om kronisk botulisme blandt kvæg i landbruget (en mildere form for botulisme), men der er uenighed om, hvorvidt det findes. http://www.dyrlaegerogko.dk/images/pdf/Kvaeg_juli_2018.pdf

Iatrogen botulisme

Her på hjemmesiden, bliver udtrykket iatrogen botulisme brugt en del. Det betyder: botulisme fremkaldt af et lægemiddel, – som f.eks. kan være Botox eller Dysport.

Sådan fandt man botulisme

Sygdommen botulisme blev kendt i 1820, da den tyske læge Justinus Kerner (1786-1862) gav en nøjagtig beskrivelse af de kliniske symptomer for sygdommen hos 76 patienter, som havde spist selvrøgede pølser. Navnet på sygdommen fremkom efter dette udbrud, idet botulus er det latinske ord for pølse, som på det pågældende tidspunkt var den eneste kendte fødevare, der havde været årsag til lidelsen.

I 1895 blev 34 gæster syge af en skinke, som blev serveret til et begravelsesselskab i Belgien. Her fandt mikrobiologen Émile Pierre Marie van Ermengem ud af årsagen til sygdommen, da det lykkedes ham at isolere en ikke-iltkrævende spore-producerende mikroorganisme fra skinken. Den samme mikroorganisme, som blev isoleret fra skinken, blev også isoleret fra vævet af de 3 personer der døde som følge af indtagelsen af måltidet. Van Ermengen kaldte mikroorganismen for Bacillus botulinus, senere omdøbt til Clostridium botulinum.

I 1904 blev 11 af 21 personer dræbt af et botulisme-lignende udbrud i Tyskland. Indtil da havde man været overbevist om, at kun kød-baserede fødevarer kunne forårsage botulisme, men denne opfattelse ændrede sig. De syge havde indtaget en salat indeholdende uforvarmede hjemme-konserverede hvide bønner. Man isolerede en bakterie og et toksin, der mindede meget om den, der var beskrevet af Van Ermengen nogle år tidligere. Ved sammenligning af de to bakterier og deres toksiner, fandt man at toksinerne var meget ens, men deres serum var  forskellige, idet antitoksiner fra de to bakterier ikke neutraliserede hinanden. Hermed blev toksinerne navngivet som henholdsvis type A og type B, og man begyndte at udrede deres forskelligartede mikrobiologiske karakteristika. Identifikationen af toksinerne type C, D, E, F og G fandt sted i de efterfølgende år, indtil 1970.

Toksinet dyrkes

Botulinumtoksin blev fremstillet for første gang i 1944, da Edward Schantz opdyrkede Clostridium botulinum og isolerede toksinet.

Man opdager toksinets virkning på nerverne

Toksinets påvirkning af nerverne blev klarlagt i 1949 af A. Burgen, F. Dickens og L. Zatman i London. De to forskere fandt ud af, at toksinet reducerer udskillelsen af acetylcholin. Acetylcholin er et signalstof mellem nerverne. De isolerede halsnerven fra en rotte og tilførte nerven type A toksin, og toksinet blokerede for, at nerven kunne sende signaler ud til musklen.

Botox opstår

I 1973 brugte Alan B Scott fra Smith Kettewell Eye Research Institute for første gang botulinumtoksin i et menneske til at behandle strabismus (skelen).

I 1989 godkendte FDA botulinumtoksin til behandling af skelen, belpharospasme (ufrivillig blinken og øjenlågskniben) og hemifaciale spasmer (ensidige ansigtstrækninger) hos patienter under 12 år.

I 2001 godkendte England Botox til øget svedproduktion, og Canada godkendte Botox til øget svedproduktion, muskelspasticitet og kosmetisk behandling af rynker ved panden.

I 2002 godkendte FDA Botox til kosmetisk brug og anmodede om, at produktet skulle markedsføres under navnet BOTOX® Cosmetic.

I juli 2004 godkendte FDA Botox til behandling af øget svedproduktion. Det er ikke blevet godkendt af FDA til kroniske smerter undtagen kronisk migræne.

 


 
 
 
Fotokilder:

photo credit: kathywinston Botox before and after (injection) via photopin (license)

photo credit: hukuzatuna Clostridium botulinum via photopin (license)

photo credit: aaron_anderer 02April2018-SanFrancisco-IMG_6032 via photopin (license)

photo credit: marcoverch Ein Glas von Akazienhonig mit kleinem grünen Ast via photopin (license)

photo credit: Peter Baer Death in a can? via photopin (license)